Tarot Online

hematokryt w ciąży – jakie są normy?

Niniejszy artykuł pod tytułem hematokryt w ciąży – jakie są normy? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat hematokryt w ciąży – jakie są normy? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Hematokryt (w skrócie HCT) to stosunek objętości erytrocytów do objętości osocza. Jeśli HCT jest zbyt niski, może to świadczyć o niedoborach żywnościowych, a nawet anemii. Jakie są normy, jeśli chodzi o hematokryt w ciąży?

Hematokryt w ciąży – czym jest hematokryt?

Hematokryt to stosunek objętości krwinek czerwonych do objętości osocza.

Na czym polega badanie HCT?

Badanie HCT wykonuje się w trakcie zwykłej morfologii krwi. To jedno z najważniejszych badań, które mogą nam powiedzieć dużo o zdrowiu ciężarnej. Morfologia w ciąży może nieznacznie odbiegać od norm przewidzianych dla kobiet, które nie są w stanie błogosławionym, tym bardziej warto więc znać normy dla poszczególnych wartości.

Hematokryt w ciąży – jakie są normy?

Hematokryt w ciąży nieznacznie odbiega od wartości prawidłowych dla kobiet, które nie są w ciąży, ponieważ w trakcie ciąży maleje liczba krwinek czerwonych (erytrocytów) w organizmie, natomiast wzrasta ilość krwinek białych (leukocytów).

Oto normy:

  • dla kobiet niebędących w ciąży: 37 – 47%,
  • dla kobiet będących w ciąży: 30 – 40%.

Co to oznacza? Że spośród wszystkich krwinek krwinki czerwone stanowią odpowiednio 37 – 47% lub 30 – 40%.

O czym może świadczyć zbyt niski hematokryt?

Z uwagi na malejącą ilość erytrocytów, niski hematokryt to jak najbardziej normalne zjawisko w ciąży. Jednak, jeśli wartość HTC jest niższa niż norma dla kobiet w ciąży (30 – 40%), lekarz powinien mieć powody do niepokoju.

Zbyt niski hematokryt może świadczyć o niedokrwistości, niedoborach żywnościowych i zagrożeniu anemią, a taki stan zdrowia zagraża rozwijającemu się w brzuchu dziecku.

Jak poprawić hematokryt?

Aby uzyskać dobre wyniki badania HTC należy przede wszystkim zadbać o dietę w ciąży. Ważne jest, by ciężarna spożywała nie tylko witaminy i niezbędne do funkcjonowania minerały, ale i także kwas foliowy. Odpowiednią dawkę oraz formę kwasu foliowego zawsze przepisuje lekarz prowadzący ciążę. W niektórych sytuacjach może być konieczne przebadanie przyszłej mamy pod kątem przyswajalności tej witaminy.

UWAGA: interpretacja wyników badań takich jak morfologia krwi czy hematokryt należy do lekarza. Tylko on jest w stanie prawidłowo ocenić stan zdrowia ciężarnej. Aby ocenić prawidłowość hematokrytu, lekarz musi zestawić uzyskane wyniki z pozostałymi parametrami morfologii krwi.