Tarot Online

Zooterapia dla dzieci – czy to rzeczywiście działa?

Niniejszy artykuł pod tytułem hematokryt w ciąży – jakie są normy? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat hematokryt w ciąży – jakie są normy? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Animaloterapia polega na wykorzystaniu dobroczynnego wpływu zwierząt m.in w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami. Chodzi tu o zaburzenia ruchowe oraz umysłowe maluchów (zespół Downa czy autyzm). Na czym polega zooterapia dla dzieci – odpowiedź na to i inne pytania przyniesie nasz artykuł.

Zooterapia dla dzieci – na czym to polega?

Animaloterapia, bo tak też jest nazywana, to terapia przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnościami. Polega ona na wykorzystaniu zwierząt i ich pozytywnego wpływu na zachowanie człowieka dla celów rehabilitacyjnych. Rozwija się ona od XVII wieku, kiedy to po raz pierwszy zauważono ich pozytywny wpływ na szeroko pojęty rozwój: fizyczny, mentalny, poznawczy oraz społeczny. Obecnie zastosowanie ma ona do pracy z dziećmi po rozmaitych wypadkach, bądź z wrodzonymi wadami układu ruchu, ale także z tymi dotkniętymi syndromem Downa czy autyzmem, ale nie tylko. Jeśli Twoje dziecko ma problemy z nawiązywaniem kontaktu z otoczeniem zewnętrznym – będzie to rozwiązanie także dla Ciebie.

Formy zooterapii

Wyróżniamy trzy najważniejsze formy animaloterapii: dogoterapię (najpopularniejszą), delfinoterapię, czy hipoteriapię (z wykorzystaniem koni). Jeśli by jednak zastanowić, współpracować w tym celu można również z innymi zwierzętami, m.in. kotami czy osłami.

Dogoterapia

Polega na wykorzystaniu odpowiednio wyszkolonych psów. Jej zadaniem jest podniesienie efektywności rehabilitacji. Zastosowanie ma również u osób starszych czy cierpiących na depresję.

Delfinoterapia

Wykorzystuje znany powszechnie przyjazny stosunek delfinów do ludzi. Są to zwierzęta cechujące się niesamowitą wręcz inteligencją. Bardzo chętnie współpracują z dziećmi oraz szybko uczą się nowych zachowań.

Hipoterapia

Rozróżniamy jej trzy podstawowe rodzaje: terapię z koniem, jazdę konno oraz fizjoterapię na koniu. Praca ze specjalnie wytrenowanymi zwierzętami sprawia wiele radości, zmusza do zwiększenia aktywności fizycznej, pozytywnie wpływa na kontakty z otoczeniem zewnętrznym.

Efekty terapii u dzieci

W każdym przypadku zooterapia ma jedno zadanie – poprzez nawiązanie więzi ze zwierzęciem, przyspieszać ma proces leczenia. Ponadto u dzieci, u których zastosowano ten typ leczenia, po upływie niewielkiego czasu zauważono:

  • postępy w nawiązywaniu kontaktów z otaczającym światem,
  • większą otwartość na otoczenie zewnętrzne,
  • większą łatwość w okazywaniu uczuć miłości czy empatii,
  • wzrost pewności siebie,
  • zwiększenie zasobu słownictwa,
  • poprawę samodzielności,
  • poprawę postawy i ogólnej koordynacji ruchowej.

We współpracy z dzieckiem zwierzę wykonuje określoną, wytrenowaną wcześniej serię ćwiczeń. Mają one pomóc osiągnąć ściśle określony cel. Układa je lekarz we współpracy z fizjoterapeutą. Mogą być one prowadzone w kilkuosobowych grupach, a poziom ich trudności z czasem wzrasta.

Zooterapia dla dzieci powinna być uzupełnieniem pełniejszej terapii. W Polsce niewiele jest jeszcze ośrodków oferujących specjalistyczną pomoc w tym zakresie. Najbardziej znaną formą jest hipoterapia, pamiętajmy jednak o innych możliwościach.